Nghị định quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu
Ngày 05/10/2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 79 quy định về biểu diễn nghệ thuật, thời trang; thi người đẹp và người mẫu; kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu với một số nội dung chính như sau:


- Trách nhiệm của chủ địa điểm tổ chức biểu diễn nghệ thuật, thời trang, thi người đẹp, người mẫu:

+ Không được phát hành vé quá số ghế hoặc quá sức chứa nơi tổ chức biểu diễn nhằm bảo đảm chất lượng chương trình;
+ Bảo đảm âm thanh biểu diễn không vượt quá quy định về tiêu chuẩn mức ồn tối đa cho phép;
+ Bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ theo quy định;
+ Có nội quy, quy định niêm yết tại địa điểm;
+ Đề nghị cấp giấy phép theo quy định của pháp luật;
+ Trường hợp tổ chức biểu diễn sau 12 giờ đêm đến 08 giờ sáng, chủ địa điểm tổ chức còn phải được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền tại địa phương nơi tổ chức biểu diễn cho phép.

- Trách nhiệm của người tổ chức biểu diễn nghệ thuật, thời trang; thi người đẹp và người mẫu:

+ Thông báo bằng văn bản về nội dung chương trình biểu diễn đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi tổ chức biểu diễn trong thời hạn ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày tổ chức;
+ Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan;
+ Thực hiện đúng nội dung ghi trong giấy phép được cấp và các quy định của pháp luật có liên quan;
+ Thực hiện đúng quy định của pháp luật ở nước sở tại và có văn bản báo cáo kết quả với cơ quan cấp giấy phép trong thời hạn 07 ngày sau khi về nước (đối với trường hợp ra nước ngoài tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu);
+ Trao giải thưởng cho tập thể, cá nhân đạt giải ngay sau khi công bố kết quả cuộc thi.

- Trách nhiệm của người biểu diễn nghệ thuật, thời trang; thí sinh thi người đẹp và người mẫu:

+ Chỉ được biểu diễn các bài hát, vở diễn đã được phép phổ biến; trình diễn các bộ sưu tập và thiết kế thời trang theo đúng nội dung giấy phép;
+ Đối với cá nhân là người Việt Nam dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế phải chấp hành quy định của Ban tổ chức cuộc thi và pháp luật nước sở tại.

- Bên cạnh đó, Nghị định còn quy định về:

+ Các trường hợp cấm đối với các tổ chức các nhân biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, thời trang; thi người đẹp và ngưởi mẫu; tổ chức kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc;
+ Đối tượng biểu diễn nghệ thuật, thời trang; thi người đẹp và ngưởi mẫu;
+ Thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật, thời trang; thi người đẹp và ngưởi mẫu...
Nghị định phát sinh hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013.


Copyright © 2011 DatVietVAC Group Holdings. All rights reserved