Nghị quyết bảo đảm trật tự an toàn giao thông ( liên quan đến quảng cáo bia rượu)

CHÍNH PHỦ

 


Số :       /NQ-CP

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày       tháng  6   năm 2011

  NGHỊ QUYẾT

Về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm

bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Tình hình trật tự an toàn giao thông trong 4 năm qua kể từ khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007, Nghị quyết số 16/2008/NQ-CP ngày 31/7/2008 đã có những chuyển biến tích cực. Nổi bật nhất là việc thực hiện thành công quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy trên toàn quốc và thực hiện đồng bộ các giải pháp khác của Nghị quyết đã góp phần kiềm chế và giảm một số tiêu chí về tai nạn giao thông trên cả nước trong 03 năm từ năm 2008 đến năm 2010, cụ thể: giảm 791 vụ tai nạn giao thông (giảm 5,4%), giảm 1.744 người chết (giảm 13.2%), giảm 407 người bị thương (giảm 6%).

Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông vẫn ở mức cao, nguy cơ gia tăng tai nạn còn rất lớn, tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vẫn còn xảy ra. Những tồn tại trên là do có sự lơi lỏng trong công tác quản lý nhà nước và chỉ đạo, điều hành thực hiện các giải pháp về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của một bộ phận người tham gia giao thông chưa tốt. Các hành vi vi phạm có nguy cơ gây tai nạn giao thông còn phổ biến như: đi không đúng phần đường, làn đường, người lái xe ô tô sử dụng rượu, bia, người điều khiển mô tô, xe gắn máy có nồng độ cồn vượt quá quy định, không đội mũ bảo hiểm, học sinh, sinh viên chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe điều kiển mô tô, xe gắn máy có xu hướng tăng cao, tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, mở đường ngang trái phép còn phổ biến.

  Để tiếp tục kiềm chế, giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông có hiệu quả hơn trong thời gian tới, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành và chính quyền địa phương các cấp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp của Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP, Nghị quyết số 16/2008/NQ-CP đồng thời, tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm để ngăn ngừa các nguy cơ gây tai nạn giao thông như sau:

1. Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ

1.1. Tăng cường phòng chống và kiểm soát người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ sử dụng rượu, bia

a) Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chủ trì phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tin, báo chí tuyên truyền mạnh mẽ và thường xuyên tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe con người và trật tự an toàn xã hội; các quy định của pháp luật về nồng độ cồn đối với lái xe ô tô, mô tô, xe gắn máy;  mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn đối với lái xe; nguy cơ gây tai nạn do lái xe uống rượu bia là rất cao; hậu quả tai nạn giao thông do nguyên nhân từ rượu bia rất nặng nề. Đồng thời hướng dẫn cách ứng xử chuẩn mực, an toàn, đúng pháp luật cho người đã sử dụng rượu, bia. Nội dung, hình thức tuyên truyền phải phù hợp với đối tượng được tuyên truyền, đưa nội dung tuyên truyền vào hoạt động của tổ chức Đoàn thể ở cấp cơ sở. Mở chiến dịch tuyên truyền mạnh mẽ trong Tháng An toàn giao thông hàng năm và duy trì thường xuyên hoạt động tuyên truyền này. Tích cực hưởng ứng các hoạt động “phòng chống uống rượu bia và lái xe” trong chương trình “Thập kỷ hành động vì An toàn giao thông đường bộ 2011-2020” của Liên Hợp quốc.

b) Các cơ quan, đoàn thể tổ chức vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên gương mẫu chấp hành quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện, không uống rượu, bia trước khi lái xe. Đồng thời ban hành quy định trong cơ quan, đơn vị không uống rượu, bia kể cả liên hoan, tiếp khách trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa.

c) Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu ban hành quy định không quảng cáo rượu, bia trên truyền hình, truyền thanh, báo chí và pano trong quý III năm 2011.

d) Bộ Công an huy động lực lượng, tăng cường trang thiết bị kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện; tổ chức các chiến dịch cưỡng chế chuyên đề về vi phạm nồng độ cồn, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm đối với lái xe ô tô, mô tô, đây là giải pháp quan trọng có tính răn đe cao, để tạo thói quen tự giác chấp hành pháp luật không uống rượu, bia trước khi lái xe. Tập trung phát hiện và xử phạt tại khu vực và thời gian có nhiều người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ uống rượu, bia.  

đ) Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng quy chuẩn về thiết bị kiểm tra nồng độ cồn qua khí thở, ban hành trong quý III năm 2011.

e) Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công an tiếp tục hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật thực thi quy định về nồng độ cồn, xây dựng Thông tư liên tịch quy định việc xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ vi phạm quy định về nồng độ cồn, ban hành trong quý III năm 2011.

g) Bộ Công thương chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất rượu, bia phải đưa các khuyến cáo tác hại do lạm dụng của rượu, bia gây ra trên bao bì của sản phẩm. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có bán rượu, bia phải có khuyến cáo nguy cơ gây tai nạn nếu người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ uống rượu, bia. Ban hành quy định cấm bán rượu, bia tại các bến xe, các trạm dừng nghỉ trên đường bộ, nơi vui chơi giải trí giành cho trẻ em và hạn chế mở thêm các điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống có bán rượu, bia dọc 2 bên tuyến đường bộ triển khai thực hiện từ quý III năm 2011.

h) Bộ Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan xây dựng Đề án phòng chống và kiểm soát người điều kiển phương tiện cơ giới đường bộ sử dụng rượu, bia trình Chính phủ trước năm 2012.

 1.2. Duy trì kết quả và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiện đội mũ bảo hiểm; ngăn chặn học sinh, sinh viên chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe điều khiển môtô, xe gắn máy

a) Các cơ quan truyền thông, tổ chức, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền đội mũ bảo hiểm đối với khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; giáo dục đội mũ bảo hiểm cho trẻ em; nâng cao nhận thức tự bảo vệ mình, đội mũ bảo hiểm bảo đảm chất lượng, cài quai đúng cách; giáo dục thanh, thiếu niên chưa đủ tuổi, không điều khiển môtô, xe gắn máy.

b) Bộ Công an huy động các lực lượng cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động, công an xã tăng cường phối hợp kiểm tra phát hiện và xử phạt nghiêm đối với người điều khiển, người ngồi trên mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, chở trẻ em không đội mũ bảo hiểm; học sinh, sinh viên chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe điều khiển xe mô tô, xe gắn máy.

c) Chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh buôn bán mũ bảo hiểm không bảo đảm quy chuẩn theo quy định của pháp luật.

1.3. Đẩy mạnh công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học

Bộ Giáo dục và Đào tạo  tiếp tục chỉ đạo, nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức an toàn giao thông trong trường học, cải tiến về nội dung, tăng cường tài liệu, trang thiết bị trợ giảng; triển khai chương trình giảng dạy về an toàn giao thông vào các trường sư phạm để đào tạo đội ngũ giáo viên có kiến thức và phương pháp giáo dục hiệu quả về an toàn giao thông. Có phương án đưa giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông thành một môn chính khóa trong các cấp học. Chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện các tiêu chí văn hóa giao thông trong từng cấp học. Nhà trường phải phối hợp với Ban phu huynh học sinh thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em mình tự giác chấp hành quy tắc giao thông, không điều khiển xe mô tô khi chưa có GPLX, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy;  kiên quyết xử lý kỷ luật đối với học sinh, sinh viên chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe điều khiển mô tô, xe gắn máy.

1.4. Tăng cường công tác cấp cứu y tế tai nạn giao thông.

Bộ Y tế chỉ đạo việc hoàn thiện quy định về trạm cấp cứu tai nạn giao thông dọc trên các tuyến quốc lộ; phát triển hệ thống vận chuyển cấp cứu đạt tiêu chuẩn, củng cố các trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 hiện có ở các tỉnh, thành phố; đào tạo nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng đội ngũ cán bộ y tế về các kỹ thuật cấp cứu cơ bản; đào tạo kỹ năng cấp cứu ban đầu đối với tai nạn chấn thương cho Cảnh sát giao thông  và Thanh tra giao thông.

 1.5. Tuyên truyền văn hóa giao thông

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Bộ Văn hóa-Thể thao và du lịch, các tổ chức đoàn thể, cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân xây dựng nếp sống “văn hóa giao thông” để tạo thói quen ứng xử có văn hóa, tự giác chấp hành đúng pháp luật của người tham gia giao thông, tạo môi trường giao thông văn minh, thân thiện.

1.6. Tăng cường quản lý hoạt động vận tải bằng ô tô

a) Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các Sở Giao thông vận tải tăng cường giám sát các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải bằng ô tô thực hiện việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho xe ô tô, đúng quy định về thời gian và chất lượng thiết bị; tổ chức đào tạo cấp đổi giấy phép lái xe hạng FC cho người điều khiển xe container.

b) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, điểm dừng đỗ xe trên đường bộ; cương quyết xóa bỏ bến cóc, bến dù trong năm 2011.

c) Bộ Công an chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra lái xe ô tô chở khách, xe tải đường dài vi phạm quy định về thời gian lái xe, dùng đỗ xe đón trả khách trái quy định, nồng độ cồn quá mức cho phép.

2. Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt

a) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động phối hợp với Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam:

 - Đẩy mạnh việc thực hiện Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khế hoạch lập lại hành lang an toàn đường bộ, đường sắt;

- Cương quyết không để phát sinh thêm đường ngang trái phép, chủ động lập kế hoạch và lộ trình cụ thể để xóa bỏ các đường ngang trái phép, trong thời gian chờ xóa bỏ thì phải tổ chức bố trí người cảnh giới tại các vị trí đường ngang có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông;

- Rà soát các vị trí đường ngang không có người gác, nếu có nhiều yếu tố mất an toàn khi ôtô đi qua phải cắm biển cấm xe ôtô, hoàn thành việc này trong năm 2011;

b) Cục Đường sắt Việt Nam phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tăng cường giám sát việc thực hiện quy trình, quy phạm an toàn giao thông đường sắt của đội ngũ nhân viên gác đường ngang, cầu chung đường bộ, đường sắt, thường xuyên kiểm tra hoạt động của các thiết bị an toàn trên hệ thống đường ngang, cầu chung; hướng dẫn quy tắc an toàn giao thông đường sắt cho người được các địa phương bố trí cảnh giới tại các đường ngang.

3. Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa

3.1. Tăng cường công tác quản lý hoạt động chở khách du lịch

a) Bộ Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất ban hành Thông tư quy định về quản lý hoạt động và điều kiện an toàn đối với hoạt động kinh doanh vận tải du lịch bằng đường thủy nội địa, ban hành trong quý III năm 2011.

b) Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc kiểm tra, phát hiện và xử lý đối với tàu, thuyền kinh doanh vận tải khách du lịch không bảo đảm an toàn; các cảng, bến thủy nội địa cho tàu thuyền cho khách du lịch ra, vào đón trả khách trái quy định, ngăn chặn, đình chỉ, xử lý nghiêm nếu tiếp tục vi phạm.

3.2. Tăng cường quản lý hoạt động chở khách ngang sông; vận động người đi đò mặc áo phao

a) Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác quản lý hoạt động chở khách ngang sông, cương quyết đình chỉ hoạt động của các bến đò ngang trái phép, phương tiện chở khách ngang sông không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, không trang bị đủ dụng cụ cứu sinh; vận động người đi đò tự giác mặc áo phao, sử dụng dụng cụ cá nhân nổi.

b) Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ vào tình hình thực tế về an toàn giao thông đường thủy nội địa ở địa phương để quy định bắt buộc mặc áo phao khi đi đò ngang, đò dọc. Chủ tịch Ủy nhân dân cấp xã phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tai nạn đò ngang trên địa bàn quản lý do bến đò hoặc phương tiện không đủ các điều kiện an toàn, chở quá số người quy định, đò ngang không có đủ phao cứu sinh.

c) Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học có quy định đối với học sinh thường xuyên đi học bằng đò dọc, đò ngang phải mặc áo phao hoặc sử dụng cặp phao cứu sinh; xử lý nghiêm đối với học sinh không tự giác thực hiện. Các trường học có kế hoạch vận động phụ huynh học sinh, các tổ chức, cá nhân khác để tự trang bị đủ cặp phao, áo  phao, dụng cụ nổi cứu sinh cho học sinh đi học bằng đò của trường trong niên học 2011-2012. Xử lý kỷ luật đối với Hiểu trưởng các trường học không thực hiện nghiêm túc những quy định trên.

4. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước

a) Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia kiện toàn Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia theo hướng nâng cao hơn nữa trách nhiệm của Ủy ban thành cơ quan chuyên trách thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban là Phó Thủ tướng Chính phủ và bổ sung thêm một Phó Chủ tịch chuyên trách.

b) Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, các Bộ, ngành liên quan, Chính quyền địa phương trong phạm vi quản lý của mình, phân công và quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân làm công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; xây dựng kế hoạch hành động và giải pháp cụ thể để nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức làm việc trong lĩnh vực bảo đảm TTATGT; tăng cường công khai, minh bạch; tăng cường cơ chế kiểm tra, giám sát nhằm hạn chế cán bộ, công chức tiêu cực làm việc trong lĩnh vực bảo đảm TTATGT.

5. Tổ chức thực hiện

a) Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, các cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát lại việc thực hiện các kế hoạch, đề án bảo đảm trật tự an toàn giao thông đã và đang thực hiện trong thời gian qua, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của Bộ, ngành, địa phương mình theo quy định tại Nghị quyết này nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu chặn đứng và kéo giảm tai nạn giao thông.

b) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động tổ chức thực hiện và phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành trong việc triển khai các giải pháp về bảo đảm TTATGT và Nghị quyết này.

c) Đề nghị các cấp Ủy đảng, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ Quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh , Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và các tổ chức Đoàn thể tích cực tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm TTATGT, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để kiềm chế và tiếp tục giảm tai nạn giao thông.

d) Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia giúp Thủ tướng Chính phủ kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các Nghị quyết của Chính phủ, tổ chức giao ban định kỳ với các Bộ, ngành địa phương theo khu vực để kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ở từng ngành, từng địa phương và báo cáo Thủ tướng Chính phủ những kết quả đạt được.

TM. CHÍNH PHỦ

 THỦ TƯỚNG 

Nơi nhận:                                                                         

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;                                                                        

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;                    Nguyễn Tấn Dũng

- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc VN;

- Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM;

- HĐND, UBND các tỉnh;  thành phố trực thuộc Trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Tòa án tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cáo;

- Hội Liên hiệp phụ nữ VN;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- UB An toàn giao thông quốc gia;

- Các Cục thuộc Bộ Giao thông vận tải;

- Website Chính phủ; Bộ GTVT;

- Lưu: VT.

 


Copyright © 2011 DatVietVAC Group Holdings. All rights reserved