Đất Việt VAC và HTV2 là nhà tài trợ truyền thông cho Đêm hội gây quỹ ZEROaward của UNICEF

Ngày 05/12/2013, Đêm hội gây quỹ ZEROaward của UNICEF  Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên chức tại khách sạn at InterContinental Asiana Saigon, TP Hồ Chí Minh, với sự tham gia của hơn 350 người bao gồm lãnh đạo các cơ quan nhà nước, các nhà ngoại giao, các doanh nhân, những người có ảnh hưởng trong xã hội, nghệ sỹ.Anh Đinh Bá Thành và bà Bà Lotta Sylwander, Đại diện UNICEF Việt Nam


 

Số tiền thu được trong sự kiện là 435.000 USD (9.2 tỉ đồng VN), vượt quá mục tiêu ban đầu là 250,000 đô-la từ tiền tài trợ, bán vé và đấu giá trực tiếp. Toàn bộ 100% số tiền thu được từ buổi lễ này sẽ được sử dụng trực tiếp để hỗ trợ trẻ em. Dự tính USD250,000 thu được từ buổi tối hôm nay sẽ dùng cho các dự án cho trẻ em ở tỉnh Kon Tum, với hy vọng sẽ giúp đỡ cho khoảng 50,000 trẻ em. Số tiền còn lại sẽ được sử dụng để hỗ trợ cho trẻ em ở một trong bảy tỉnh dự án còn lại của UNICEF tại Việt Nam.

Đất Việt VAC và HTV2  là đối tác truyền thông cho Đêm hội gây quỹ cũng như toàn chiến dịch Tin vào số 0.


Copyright © 2011 DatVietVAC Group Holdings. All rights reserved